INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

PREZENTARE GENERALĂ


Doriți o a doua specializare?

Sau pur și simplu doriți să o luați de la început, pe o altă cale.

Două dorințe și o posibilă soluție: informatica.

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Într-un cuantum de 100 credite (ECTS) planul de învățământ include cursuri cu un pronunțat conținut aplicativ care orientează cursanții spre câteva dintre specializările de bază ale informaticii: programator, inginer în baze de date, dezvoltator de aplicații web sau inginer de sistem.

Programul se adresează absolvenților care au cel putin studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă.

Durata programului este de doi ani.

ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM


Pentru a vă înscrie în baza de date a programului, vă rugăm să accesați pagina programului de pe site-ul DECIDFR.

CONDIȚIILE DE ABSOLVIRE


Pentru a absolvi cursurile programului Informatică Aplicată și Programare un cursant trebuie să parcurgă în cei doi ani un număr de 7 cursuri. Cursurile au durata de 14 săptămâni. În ultimul semestru cursanții pregătesc o lucrare de disertație pe care o susțin la sfârșitul celor doi ani. Celor 7 cursuri li se adaugă un număr de 4 proiecte separate, cîte unul în fiecare semestru, care rezolvă probleme reale și care dau cursanților ocazia de a folosi cunoștințele dobîndite.

Cursanții programului pot realiza aceste proiecte prin stagii derulate cu firme de IT partenere.