INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

DATELE CONTULUI BANCAR


Achitarea taxelor de şcolarizare pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Informatică aplicată și programare se poate realiza atât la casieria Universitatii Tehnice (Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu Nr. 15) cât şi prin bancă.

Coordonatele contului bancar sunt : B.C.R. sucursala Cluj-Napoca, cont: RO91RNCB0106026601550038.

Pe formularul de depunere / transfer precizaţi:

  • Numele, prenumele, numele actual (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie);
  • Numele programului postuniversitar: IAP;
  • Depunere pentru U.T.C.-N.