INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

ELABORAREA LUCRĂRII DE DISERTAȚIE


 1. Informații generale

  Planul de învățământ al programului de formare postuniversitara Informaticã Aplicată și Programare prevede pentru ultimul semestru elaborarea unei lucrări de disertație. Rolul acesteia este acela de a permite absolventilor aprofundarea unui ansamblu de cunoștințe de specialitate și familiarizarea cu modul de realizare a unui proiect de complexitate crescută.

  Lucrarea este elaborată pe parcursul a 14 săptămâni.

 2. Alegerea temei

  Tema lucrării de disertație este aleasă de cursant și aprobată de conducerea programului de formare.

  Pentru a fi aprobată, propunerea trebuie să îndeplinească un număr de cerințe :

  • Să fie originală. Preluarea unor lucrări sau părți ale unor lucrări, dacă este cazul, trebuie să fie justificată și corect evidențiată;
  • Să fie unitară, nu un ansamblu de mici teme fără legătură una cu alta. Temele care rezolvă probleme din societăți comerciale în care absolventul are acces pentru documentare răspund de regulă acestei cerințe.
  • Este bine ca lucrarea să aibă un caracter interdisciplinar. Chiar dacă partea centrală a proiectului cuprinde cunoștințe cuprinse într-unul dintre cursurile parcurse, lucrarea va fi apreciată în mod deosebit dacă la rezolvarea ei s-au folosit cunoștințe și din alte cursuri dintre cele parcurse în cei doi ani de studiu. În acest sens realizarea unui site web care nu conține decât blocuri de text și imagini nu poate face obiectul unei lucrări. Dacă însă funcțiile acestuia necesită acces la o bază de date sau necesită activarea unor aplicatii realizate de cursant, tema poate fi bună.
  • Tema poate fi propusă de către cursant sau de către cadrele didactice care activează în cadrul programului.
  • Tema trebuie să aibă un pronunțat caracter aplicativ. Temele care prezintă o tehnologie informatică fără a cuprinde și o realizare bazată pe tehnologia tratată nu vor fi reținute.
  • Temele prea simple, care nu depășesc în mod evident nivelul unui proiect de an nu vor fi acceptate.

 3. Propunerea temei

  Pentru redactarea propunerii se va descărca de pe acest site formularul elaborat în acest scop.

  Formularul completat va fi trimis spre aprobare conducerii programului prin intermediul platformei online www.infonet.utcluj.ro

 4. Îndrumarea științifică

  Îndrumarea cursanților pe timpul celor 14 săptămâni de lucru va fi asigurată prin organizarea în fiecare centru a unor întâlniri între cursanți și cadre didactice de specialitate. Vor participa la aceste întâlniri cursanții care elaborează teme din domeniul de competență al cadrului didactic care participă.

  Cadrul didactic va pune la dispoziția cursanților materialele pe care le considerã utile pentru soluționarea temei. Eventualele multiplicări vor fi făcute de către cursanți, cadrul didactic îndrumător neavând nicio obligație în acest sens.

  Pe parcursul elaborării lucrării, cursantul poate face apel și la alți specialiști, dacă prin aceasta conținutul lucrării poate fi ameliorat. În cazul în care în tratarea subiectului apar soluții diferite de cele care ar decurge firesc din materiile studiate, cursantul va informa cadrul didactic care îndrumă lucrarea, motivând decizia adoptată.

  În toate situațiile, responsabil pentru conținutul lucrării este autorul.


 5. Structura lucrării:
  • O introducere cuprinzând descrierea problemei care urmează a fi rezolvată (obiective, cerințe, restricții, etc.)
  • Posibilități (variante) de rezolvare a problemei (cu referințe la bibliografie)
  • Justificarea metodei alese
  • Prezentarea detaliată a cerințelor aplicației
  • Prezentarea arhitecturii hardware și/sau software a aplicației
  • Prezentarea detaliată a modului de rezolvare a temei (cu programe listate și explicate, copii ecran cu rezultate etc.)
  • Precizarea testelor efectuate și rezultatele obținute
  • Posibilități de continuare și extindere a temei.
  • Bibliografie

  Notă: Nerespectarea cerințelor de mai sus conduce la respingerea lucrării!


 6. Redactarea lucrării de disertație

  Lucrarea va fi redactată cu ajutorul calculatorului, folosind procesorul de texte Word. Figurile vor fi incluse în text.

  Lucrarea va avea aproximativ 50 pagini, acestea incluzând și eventualele programe de calculator prezentate.

 7. Predarea lucrării de disertație

  Un exemplar din lucrarea de disertație va fi predat secretarului comisiei de examinare înaintea susținerii publice.

 8. Susținerea lucrării de disertație

  Coperta lucrării se va descărca de pe acest site.

  Lucrarea va fi prezentată comisiei imprimată și înregistrată pe un CD. Pe CD va fi creat un director având numele absolventului și două directoare derivate, unul pentru lucrare și unul pentru aplicația realizată.

  Dacă va fi considerat oportun, comisia va solicita absolventului realizarea unei demonstrații cu aplicația realizată. Absolvenții vor fi deci pregătiți cu tot ce este necesar pentru realizarea acestei demonstrații.

 9. Sustinerea disertatiei daca ati absolvit cu o promotie anterioara

  Daca ati absolvit cursrule scolii si nu ati sustinut examenul de disertatie, cu cel putin 3 saptamani inainte de data stabilita pentru examenul de disertatie la care doriti sa va prezentati, va trebui sa descarcati, completati, semnati, scanati si trimiteti pe email (sau o puteti aduce personal la secretariatul departamentului - str. Dorobantilor 71-73) o cerere pe care o puteti gasi aici Formular pentru înscriere la examenul de disertație pentru promoții anterioare.