INFORMATICĂ APLICATĂ ȘI PROGRAMARE

CONDITII DE PROMOVARE


 1. Promovarea anului 1

  Planul de învãtãmânt al programului de formare postuniversitara Informaticã Aplicatã si Programare prevede pentru un an de studiu obtinerea a 50 de credite.
  Promovarea in anul 2 de studii este conditionata de obtinerea a minimum 25 de credite.

  Atentie ! Taxele trebuie sa fie achitate complet pentru anul 1.

  Listele cursantilor propusi pentru exmatriculare se intocmesc dupa sesiunea de restante corespunzatoare semestrului 2 de studii, (luna septembrie pentru promotiile care incep la 1 octombrie si luna februarie pentru promotiile care incep la 1 martie).


 2. Promovarea anului 2

  Pentru a putea fi considerat absolvent, un cursant trebuie sa aiba toate creditele (91) obtinute, urmand sa primeasca ultimele 9 credite in momentul sustinerii lucrarii de absolvire.

  Atentie ! Taxele trebuie sa fie achitate complet pentru cei doi ani!